Krurálni a pedální rekonstrukce

V rámci obvykle prováděných chirurgických bypassů je revaskularizace směřována nejčastěji na jednu cílovou periferní tepnu. Následný uzávěr bypassů je z části dán limitovaným výtokem a odpovídajícím nízkým průtokem ve štěpu.
Proto jsme se (podobně jako  kardiochirurgii) pokusili o revaskularizaci všech možných krurálních nebo pedálních tepen s cílem zvýšit průtok bypasem a zvýšení kapacity výtokového lože.
Nejčastěji používanou technikou vícenásobné sekvenční rekonstrukce v našem souboru je „Y – graft“. Jeví se nám vhodnější při větších vzdálenostech cílových tepen, ale s klade větší nárok na délku štěpů.

Tato technika má význam i u pacientů s defekty na dolních končetinách, kdy byť jen dočasné zlepšení perfuze končetiny může pomoci zhojení defektu a záchraně končetiny.

  

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky