Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
150 let od narození  profesora Jedličky

150 let od narození profesora Jedličky

150 let od narození prvního přednosty II. chirurgickém kliniky profesora Rudolfa Jedličky

celý článek archív
 
95. výročí založení II. chirurgické klinicky VFN v Praze

95. výročí založení II. chirurgické klinicky VFN v Praze

II. chirurgická klinika slaví 95 let od svého založení. Při této příležitosti proběhl seminář ukazující historii pracoviště. celý článek archív
 
 

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky