Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Pro studenty

II. chirurgická klinika je výukovým pracovištěm studentů medicíny 1. LF UK v Praze. Probíhá zde výuka studentů 4. a 6. ročníku všeobecného lékařství v rámci povinných chirurgických stáží.

Důležitá informace pro studenty v souvislosti s COVID-19:

Vážené kolegyně a kolegové, 

z pověření vedení fakulty bychom rádi aktualizovali údaje stran výuky za naši kliniku - II.chirurgickou kliniku kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK.

V souladu s aktuálním fakultním pokynem teoretická výuka (přednášky) probíhá jen distančně ve formě online nebo offline. Klinická a praktická výuka probíhá v omezeném počtu osob . Zkoušky probíhají v omezeném režimu.

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky