Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

4. ročník

Stáže IV. ročníku jsou blokové, 6ti týdenní, v době od 7.45 do 12.00 hod. Stážující studenti budou rozděleni na I. chirurgické klinice do skupin. Vždy jedna z těchto skupin stážuje na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie. Skupiny stážující na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie se po budou po týdnu střídat s dalšími skupinami dle rozpisu uveřejněném na I. chirurgické klinice.

Stáže jsou rozděleny na část seminární a část praktickou. Přednášky budou probíhat v pondělí v době od 12.00 do 12.45 hodin v zimním semestru a v době od 13.00 do 13.45 hodin v letním semestru na posluchárně I. chirurgické kliniky VFN dle rozpisu.

Část stáže zaměřená na problematiku transplantace srdce a podpůrné srdeční systémy probíhá na klinice Kardiovaskulární chirurgie IKEM (1 den), v zimním semestru z provozních důvodů pouze každý druhý týden . Kopii plánu cesty a instrukce obdrží studenti 1. den stáže. Docházka na část praktickou a seminární bude denně kontrolována s podpisem na prezenční listině.

Zápočty budou udělovány na základě prezence, aktivity studenta, přípravy seminární práce, výsledku pohovoru, event.písemného testu poslední den stáží na I.chirurgické klinice.

Na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie bude výuka probíhat vždy od pondělí do pátku od 7.45 do 12.00 hod. V případě problémů během těchto stáží se obracejte na vedoucího asistenta pro IV.ročník ( doc. Tošovský)

Příchod na kliniku a rozdělení studentů:

7,45-8,00 Studenti IV. ročníku přicházejí v 7:30 do IV. patra budovy II. Chirurgické kliniky, kde se v Šatně mediků převléknou. Klíč od šatny si vyzvednou na I. klinickém oddělení nebo v sekretariátu kliniky proti indexu.

Upozornění: Šatnu je nutné zamykat!!! Nenechávejte si cenné věci a peníze v šatně!!!

Setkání s vedoucím asistentem výuky, kontrola prezence a rozdělení studentů do pěti týmů (1,2,3,4,5) podle pracovišť kliniky (pracoviště A – oper. sály, B – klinická oddělení kardiochirurgie, C- klinické oddělení cévní chirurgie, D- ambulance, E- JIP). Týmy se v průběhu týdne vystřídají na všech pracovištích následujícím způsobem:

Pondělí (tým – pracoviště) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E
Úterý IKEM/VFN stáž se v zimním semestru střídá ob týden
Středa 1-C, 2-D, 3-E, 4-A, 5-B
Čtvrtek 1-E, 2-A, 3-B, 4-C, 5-D
Pátek 1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-A

Seminář 8.00 – 10.00 hod. teoretická část stáže s náplní:

Po: Cévní vyšetření pacientů ICHDK, aneurysmata, endovazální výkony, akutní cévní příhody
Út: ICHS, Tx srdce, Srdeční podpory – IKEM/VFN
St: Chlopenní vady
Čt: ICHM (asymptomatické stenosy, přechodné mozkové ischémie, iktus), tromboembolická choroba
Pá: Vrozené vady a hrudní aorta

Součástí semináře bude promítání výukových filmů.

Klinické stáže 10.00 – 12.00 hod.

vyšetřování kardiovaskulárních nemocných pod vedením lékařů, které určí vedoucí oddělení - pobyt na klin. odděleních - pobyt na sálech - pobyt na ambulanci - pobyt na JIP

Program stáže na klinických odděleních:

Tým si převezme lékař klinického oddělení

Náplň stáže:

1. Vyšetření nemocných s ICHS, chlopenními vadami, event. vrozenými vadami a dalšími chirurgickými chorobami srdce, vyšetření nemocných s |CHDK a ICHM (70 min.)
2. Ve zbývající části stáže (50 min.) bude s jednotlivými asistenty, kteří budou určeny v rozpise, proveden rozbor vyšetřených nemocných.

Program stáže na operačních sálech :

Tým si převezme staniční setra operačních sálů nebo její zástupce. Studenti se převléknou do operačního prádla a rozmístí se dle pokynů personálu na operační sály - max. 2 studenti na jeden operační sál. Dodržujte zásady asepse a antisepse při pobytu na operačním sále, po sále se pohybujte velmi opatrně a jen v bezpečných místech označených personálem oper.sálů (prostor anestezie, mimotělního oběhu, prostor mimo sterilní operační stolky a operační pole).

Náplň stáže a zodpovědní pedagogové:

a) Operatér nebo 1.asistent - problémy srdečních operací v MO a cévních operací
b) Anesteziolog - anestézie u kardiovaskulárně nemocných
c) Perfuzionista - Mimotělní oběh, kardioplegická srdeční zástava, ochrana srdce

Program stáže na JIP Tým si převezme odborný asistent pooperační péče.

Náplň stáže:

1. Pooperační péče o kardiovaskulárně nemocné
2. Srdeční resuscitace
3. Kontrapulzace a mechanické podpory srdeční

Program stáže na ambulanci

Tým si převezme staniční sestra ambulancí a jednotliví ambulantní specialisté.

Náplň stáže:

1. Příjmová a obecná ambulance
2. Speciální chirurgická ambulance
3. Kardiologická ambulance

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky