Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Povinně volitelný předmět

Volitelný předmět B02922 – zimní semestr

Praktické dovednosti v kardiovaskulární chirurgii I

Výuka probíhá na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie, 4. patro (začátek viz SIS).

Studenti budou seznámeni s některými základními návyky/dovednostmi v kardiovaskulární chirurgii. V průběhu kurzu budou na lůžkovém oddělení pod vedením mladších chirurgů provádět/přihlížet vyšetření nemocných, psaní ordinací, provádění převazů. Naučí se měřit tlakový index kotník-paže, zúčastní se duplexního ultrazvukového vyšetření žilního systému dolních končetin. Budou provádět převazy operačních ran při odpolední vizitě. Na modelu budou provádět cévní anastomózy. Naučí se prakticky přípravu operačního pole a přípravu operačního týmu, včetně tréninku sterilního oblékaní. Budou seznámeni s provozem na chirurgických sálech, přípravy a použití mimotělního oběhu a v případě zájmu budou moci asistovat při operacích. Každý student obdrží na začátku seznam (logbook) praktických dovedností , po jeho splnění bude udělen zápočet.  

Doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc

jan.tosovsky@lf1.cuni.cz

cardio@lf1.cuni.cz

Volitelný předmět B02997- letní semestr

Praktické dovednosti v kardiovaskulární chirurgii II

Předmět je určen pro všechny studenty, který mají zvládnuté základní chirurgické dovednosti v oblasti vyšetřovaní pacientů v oblasti kardiovaskulární chirurgie a chtějí rozšířit své teoretické ale především praktické chirurgické dovednosti. Studenti budou seznámení s komplexnějšíma vyšetřovacíma metodami (např. ABI, cévní SONO vyšetření žilního a arteriálního systému), aplikace léčivých přípravků atd.. Bude kladen vyšší důraz na detaily při rozboru vyšetřovacích metod (CTAG, SKG, DSA), dále bude probírán terapeutický plán pacientů cestou řízených kazuistik. Studenti si rozšíří své chirurgické dovednosti při nácviky cévních sutur a anastomóz cestou trenažéru. 

Volitelný předmět B01256 – letní semestr

Vybrané kapitoly z kardiovaskulární chirurgie

Semináře se konají na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie- 4. patro

Posluchači budou seznámeni s diagnostikou, vyšetřovacími metodami, operačními indikacemi a možností chirurgické léčby vybraných kardiovaskulárních onemocnění. Součástí seminářů bude vyšetřování nemocných a přítomnost při operacích. Jednotlivá témata - viz SIS.

Začátek a rozpis výuky viz SIS. Zápočet se uděluje na základě přiměřené aktivity-prezence.

Doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc

jan.tosovsky@lf1.cuni.cz

cardio@lf1.cuni.cz

Vybrané kapitoly z kardiovaskulární chirurgie, 2016/2017, letní semestr

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky