Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky

150 let od narození profesora Jedličky

Dne 20. února uplynulo 150 let od narození předního českého chirurga, prvního přednosty II.chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, zakladatele radiologie u nás i celé monarchii , ale také mecenáš ,propagátor a inovátor.

Stejně jako medicínská aktivita jsou důležitá i jeho humanitní a sociálně společenská činnost a budovatelská. Především Pražské sanatorium v Podolí , Spolek pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů v Čechách , ale také  Ústav pro tělesně postižené děti , který byl na jeho počest nazván Jedličkovým ústavem .

Co název to pojem a příběh se širokým přesahem až do současnosti. Proto mi dovolte vzpomenout toho velikána a připomenout ho na několika fotografiích z výstavy u příležitosti 95. výročí II. chirurgické kliniky z dubna 2017.

Pan profesor Jedlička byl také člověk velmi společenský a přátelský což dokládá celá řada fotografií a artefaktů, umístěních v muzeu Jedličkova ústavu, kde je například zachováno přes jeho 40 legitimací z různých spolků a společenství. Jeho lidskost pak dokládá jeho citát uvedený v závěru , kdy při přání dlouhého života odpověděl :

„Není důležité člověku, aby žil dlouho, ale aby člověk byl uspokojen svým způsobem života a šťasten svým konáním. Je-li v tomto štěstí člověka obsažen i kousek štěstí jiných, pak je život krásný.“

Myslím, že lépe ani nelze zakončit vzpomínku na velkou postavu českých dějin, kterého si z osnov výuky pamatují chirurgové, radiologové a speciální pedagogové, ale který pro ostatní bohužel často již pozapomenutým obdivuhodným velikánem české historie.

Jaroslav Lindner


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky