Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Srdeční podpory

V případech akutního srdečního selhání, po vyčerpání „konvenčních“ možností léčby, používáme tzv. krátkodobé mechanické srdeční podpory (VAD), které nám umožňují překlenout akutní fázi selhání a stabilizaci oběhu a orgánových funkcí. Indikace k použití krátkodobé VAD na naší klinice jsou:  

  1. pacienti s akutním srdečním selháním v důsledku IM, u kterých i přes maximální inotropní podporu myokardu a intraaortální balónkovou kontrapulzaci (IABK) není možné udržet dostatečný srdeční výdej i při dobré revaskularizaci (PCI, CABG).
  2.  tzv. postkardiotomický syndrom nízkého minutového výdeje. Nejčastější příčina úmrtí po kardiochirurgických výkonech, kdy při maximální inotropní podpoře a IABK myokardu není možné udržet dostatečný srdeční výdej.
  3. pacienti s těžkou dysfunkcí LK, např. dilatační kardiomyopatií, u nichž je indikována operace (např. plastika mitrální chlopně pro zlepšení symptomů dušnosti) na překlenutí perioperačního období.
  4. pacienti před extrémně riskantní koronární intervencí nebo před ablací maligní arytmie 

V případě nutnosti podpory funkce jedné (levé nebo pravé) komory používáme centrifugální čerpadlo (firemní název Levitronix). Napojuje se přímou kanylací buď pravé síně a plicnice v případě pravé, nebo levé síně (event. hrotu levé komory) a aorty v případě selhání levé komory. Pokud je nutné použít oboustrannou mechanickou srdeční podporu, používáme veno-arteriální ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation). ECMO lze zavést buď přímou kanylací pravé síně a aorty, nebo z třísla kanylací vena a arteria femoralis bez nutnosti sternotomie.

ECMO používáme také jako podporu funkce selhávající funkce plic.

Pro akutní konzultace volejte 224 969 400, kde budete spojeni na službu majícího kardiochirurga.

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky