Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Ischemická choroba srdeční

Na našem pracovišti klademe velký důraz na tepennou revaskularizaci, především na použití obou mamárních tepen.

U starším pacientů preferujeme výkony na bijícím srdci, pokud možno s vyloučením manipulace s ascendentní aortou (prevence embolizace ateromatozních hmot). Domníváme se, že polymorbidní, vysoce rizikový pacienti profitují rovněž z hybridní revaskularizace, kterou ve spolupráci s II. interní klinikou VFN také nabízíme.

Zastáváme poměrně agresivní přístup k chirurgické léčbě akutních koronárních syndromů (AKS). AKS představují dlouhodobě z celkového počtu chirurgických revaskularizací.

Pro akutní konzultace volejte 224 969 400, kde budete spojeni na službu majícího kardiochirurga.

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky