Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Plicní hypertenze

Chirurgická léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze v ČR v roce 2010.

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je choroba s velmi nepříznivou prognózou. Pětileté přežití u neoperovaných nemocných se středním tlakem v plicnici nad 50 mmHg je pouhých 10 %. Endarterektomie plicních tepen (PEA) je účinná chirurgická léčba CTEPH. Tato je dostupná v ČR od roku 2004, kdy byl zahájen program PEA v Kardiocentru VFN a 1.LF UK jako jednom z prvních center na území bývalé východní Evropy.V současné době operujeme nejen pacienty z celé ČR, ale i ze Slovenska, kde není tato operace prováděna. V posledních třech letech osciluje počet výkonů kolem 30 za rok, což je více výkonů na počet obyvatel než v ostatních zemích Evropy.

Od září 2004 do 31.12. 2009 bylo po komplexním vyšetření operováno 128 nemocných s CTEPH (80 mužů a 48 žen, průměrný věk 58,8 let). Předoperačně byl střední tlak v plicnici průměrně 53,6 mmHg a plicní vaskulární rezistence (PVR) 909,5 dynes x s x cm.-5

Endarterektomii provádíme s použitím mimotělního oběhu, modifikovanou metodou hluboké hypotermie s přerušovanou cirkulační zástavou a reperfuzí mezi zástavami.

Ze 128 operovaných nemocných byla časná mortalita 5.47 %. U 50 nemocných jsme provedli současně s PEA další kardiochirurgický výkon, celkem 57 dalších kardiovýkonů. Jako jediné centrum na světě provádíme PEA spolu s MAZE při výskytu chronické fibrilace siní při CTEPH. Těchto unikátních kombinovaných výkonů jsme provedli 12.

Průměrná doba cirkulační zástavy byla 36,9 minut, délka mimotělního oběhu 311 minut a celková délka operace průměrně 409 minut. Umělá plicní ventilace trvala průměrně 48 hodin. Výsledky našeho programu jsou srovnatelné s nejlepšími evropskými centry a úspěšně jsme je presentovali na národních i mezinárodních kongresech v Buenos Aires, v Osace, na Kosu, ve Vídni, v Salzburku a v Bratislavě. Naše centum je jedním z nejaktivnějších členů evropského registru pacientů s CTEPH

Plicní endarterektomie je efektivní a potenciálně kurativní pro správně indikované nemocné s CTEPH. PEA může být provedena bezpečně a úspěšně současně s dalšími kardiovýkony. Pacienti musí být cíleně na tyto onemocnění vyšetřováni a indikováni.Centralizace těchto nemocných je racionální nutností vzhledem k počtu pacientů. Hemodynamicky významný pokles PVR (graf 1.) je prognosticky nejvýznamnějším faktorem pro časnou i pozdní mortalitu. Pět let po operaci přežívá 88% nemocných jak ukazuje Graf kumulativního přežívání podle Kaplan –Meiera. (Graf 2).A výsledky přežívání se statisticky neliší podle pohlaví.

Spolupodíleli jsme se i na mezinárodních projektech, které jsem publikovali spolu s rakouskými a německými kolegy

doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Graf.1. Plicní vaskulární rezistence před a po operaci (PEA )

Graf 2. Kumulativní přežívání po endarterektomii plicnice (ve dnech)

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky