Hybridní revaskularizace dolních končetin

 Provádíme ve spolupráci s RTG klinikou VFN na přístroji ARCADIS Avanti VC 10 A (C-rameno)

C- rameno používáme v peroperační angiografii při embolektomiích a bypassech. Velmi důležité je použítí C- ramena u složených krurálních bypassů, kdy peroperační kontrola anastomoz a především výtoku do bércového řečiště je základem úspěchu revaskularizace a vyloučení další pooperační zátěže pacienta.
Hybridní výkony, tedy kombinace PTA/stenting a současný chirurgický výkon na cévním řečišti se stávájí nezbytností. 

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky