Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky pro lékaře

Workshop: "Záchovné operace aortální chlopně a kořene aorty"

4.1.2010 proběhl na II. chirurgické klinice VFN workshop Záchovné operace aortální chlopně a kořene aorty za účasti profesora Schaeferse (Universitätskliniken des Saarlandes, Homburg), který patří k předním odborníkům v této problematice.

V přímém přenosu z operačních sálů byly provedeny dvě plastiky aortální chlopně, byla demonstrována technika záchovné operace: 

1. na trojcípé aortální chlopni s použitím redukce velikosti AV junkce a plastikou prolabujícího pravého koronárního cípu.

2. na unikuspidální aortální chlopni s její bikuspidalizací a rekonstrukcí autologním perikardem

Výsledkem obou rekonstrukcí byla pouze stopová regurgitace. 


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky