Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky pro lékaře

Sto endartektomií plicnice ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

(tisková zpráva)

V Kardiocentru Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze byla počátkem prosince 2008 provedena stá endarterektomie plicnice (PEA). Tento komplikovaný a unikátní chirurgický výkon je jedinou terapeutickou možností chronické plicní hypertenze v důsledku opakovaných plicních embolií (chronická tromboembolická plicní hypertenze – CTEPH), která může vést k úplnému vyléčení pacienta. Před érou této operace většina nemocných s CTEPH umírala během několika let.

Výkon je prováděn v Kardiocentru VFN na II.chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie jako na jediném pracovišti v ČR. Jeho podstatou je odstranění organizovaných krevních sraženin z plicní tepny s částí cévní stěny této cévy. Klíčová část operace je prováděna v hlubokém podchlazení nemocného na 16 st. s úplnou zástavou krevního oběhu.

Projekt PEA vznikl a je rozvíjen ve spolupráci II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN,Centra pro plicní hypertenzi na II. interní klinice VFN a Kliniky anestesie, resuscitace a intensivní mediciny s Prof. Mayerem z Mainzu (SRN). Výsledky 100 PEA provedených ve VFN v Praze jsou zcela srovnatelné s nejlepšími zahraničními pracovišti. Časná mortalita se pohybuje kolem 4 %, přičemž na většině zkušených zahraničních pracovišť se pohybuje mezi 5 a 10 %. Kumulativní přežívání nemocných operovaných ve VFN je 92 % po dobu více než 4 roky.

V České republice lze očekávat až několik set nemocných s CTEPH, z nichž řada je kandidátem PEA. V Kardiocentru VFN v Praze jsou rovněž operováni nemocní ze Slovenska. Naprosto nezbytnou podmínkou v úspěchu tohoto programu je vedle dostatečné zkušenosti především velmi úzká mezioborová spolupráce mezi kardiochirurgy, kardiology, anesteziology a radiodiagnostiky.

Jaroslav Lindner, Pavel Jansa, Jan Kunstýř


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky