Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky pro lékaře

Léčba maligního melanomu

Program „izolované hypertermické perfuze končetiny“ (HILP) u nemocných maligním melanomem na II.chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Centrum pro léčbu maligního melanomu na Dermato-venerologické klinice VFN a 1.LF UK má dlouhou tradici. Stejně tak i HILP byla rámci VFN provedena prvně 60. letech a následně se program rozvíjel ve druhé polovině 80. let. Po určité přestávce, kdy byla tato léčba rámci ČR dostupná pouze nemocným indikovaným v Masarykově onkologickém ústavu, a to v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně,jsme se rozhodli o znovuobnovení tohoto programu ve VFN v Praze.

Metoda je určena pro nemocné s lokální recidivou/metastatickým postižením omezeným na dolní nebo horní končetinu, u kterých nebyla prokázána vzdálená metastáza. Indikace k výkonu je interdisciplinární, tým tvoří dermatolog/onkolog a kardiovaskulární chirurg.

Samotný operační výkon spočívá v izolaci krevního oběhu končetiny a jeho napojení na mimotělní systém oběhu a oxygenace. V první fázi dojde k ohřátí krve cirkulující končetinou na potřebnou teplotu a následnému podání individuálně stanovené dávky cytostatika. Perfuze s cytostatikem probíhá asi 60 minut. V závěrečné fázi výkonu se cirkulující ohřátá krev s cytostatikem nahradí krystaloidním roztokem, a dojde tedy k vymytí toxického perfuzátu. Následně je obnoven průtok krve končetinou a operace ukončena.

Metoda je standardním léčebným postupem v indikovaných případech.


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky