Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky pro lékaře

Divišův večer - moderní trendy kardiovaskulární chirurgie

26. listopadu od 17 hodin se koná, pod záštitou Spolku českých lékařů v Praze, přednáškový večer II. chirurgické kliniky v Lékařském domě Sokolská 31, Praha 2

Koordinátor prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

J. Lindner - Úvod
V. Rohn - Akutní koronární bypass u infarktu myokardu
J. Hlubocký - Záchovné operace aortální chlopně
J. Hrubý - Allotransplantace cévních štěpů ve VFN
P. Mitáš - Predikce kompartment syndromu
M. Špaček - Izolovaná perfuze končetin s použitím TNFalfa


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky