Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Historie pracoviště

II. chirurgická klinika byla ustanovena dne 1. 4. 1922. Iniciátorem jejího založení byl prof. MUDr. Rudolf Jedlička. Rozhodující úlohu však sehrál vzrůstající počet studentů po vzniku samostatného Československa a tomuto počtu neodpovídající zázemí pro samotnou klinickou výuku.

Náplní činnosti II. chirurgické kliniky byla zprvu především břišní chirurgie a traumatologie. Hrudní chirurgii začal rozvíjet až žák profesora Jedličky a také pozdější přednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Diviš, kterého právem můžeme považovat za zakladatele hrudní chirurgie u nás. Třetím přednostou II. chirurgické kliniky byl MUDr. Jaroslav Lhotka, po něm krátce vedl kliniku prof. MUDr. Vladimír Baláž, kterého v čele kliniky vystřídal prof. MUDr. Otto Linhart. Po jeho odchodu z kliniky byl jmenován do jejího čela doc. MUDr. Václav Prošek. Od roku 1996, kdy vedl kliniku prof. MUDr. Ivan Vaněk, se tato zaměřila na léčbu chorob srdce a cév a vyprofilovala se tak na kliniku kardiovaskulární. V letech 2003 - 2009 byl přednostou kliniky doc. MUDr. Jan Tošovský a od roku 2009 vede kliniku prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky