Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Cévní přístupy (shunty)

Na našem pracovišti se též specializujeme na cévní přístupy pro dialyzované nemocné, ale není výjimkou ani a-v zkrat z jiné indikace. Ročně operujeme přes 450 nemocných, kdy zakládáme nové a-v zkraty, ale také řešíme veškeré komplikace týkající se cévních přístupů. Máme velmi dobrou spolupráci s nefrology, intervenčními radiology i lékaři provádějícími ultrazvukové vyšetření.V jednání je založení samostatného centra pro cévní přístupy.

Shuntová ambulance
pondělí8:00 - 12:00
čtvrtek8:00 - 15:00

Lze se objednat kterýkoliv den na tel. 224 969 490, nebo v době shuntové ambulance na tel. 224 969 491

   

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky