Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Adresář kliniky

Přednosta:

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 224 969 401
sekretariát: Otakara Rybáčková 224 969 400

Primář:

doc.MUDr. Tomáš Grus PhD. 224 969 402
Vrchní sestra: Mgr. Klára MAternová 224 969 403

Ambulance

Staniční sestra: Blanka Musilová  224 969 490

I. oddělení (kardiochirurgické)

Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Hlubocký, PhD.  
Staniční sestra:  224 969 419

II. oddělení (cévní)

Vedoucí lékař: MUDr. Miroslav Špaček, PhD.  
Staniční sestra:  224 969 429

Operační sály

Vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Prskavec  
Staniční sestra: Bc. Klára Maternová 224 969 431

Kardiologové

MUDr. Alfréd Hornig
MUDr. Jan Roháč
MUDr. Vladimír Vondráček, CSc.
MUDr. Dagmar Jungwirtová Vondráčková
224 969 485
224 969 488
224 969 485
224 969 483

Chirurgové

doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 

224 969 480

MUDr. Alžběta Svobodová

224 969 487

MUDr. Andrey Slautin

224 969 486

MUDr. Jan Hrubý                                   

224 969 484

MUDr. Jaroslav Hlubocký, PhD. 

224 969 486

MUDr. Kateřina M. Plocová 

224 969 487

MUDr. Marcela Slavíková 

224 969 483 

MUDr. Matúš Nižnanský

224 969 481 

MUDr. Miroslav Špaček, PhD. 

MUDr. Rudolf Špunda

224 969 488

224 969 482

MUDr. Myroslav Salmay 

224 969 481 

MUDr. Peter Lukáč

224 969 484

MUDr. Petr Mitáš                     

224 969 487

MUDr. Radka Lainková

224 969 483

MUDr. Martina Lajtarová

doc. MUDr. Tomáš Grus, PhD. 

224 969 487

224 969 484

MUDr. Tomáš Prskavec 

224 969 481 

MUDr.Tomáš Klika

224 969 480

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky