Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky

Tisková konference: Unikátní program léčby tromboembolické plicní hypertenze

Na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN byl odoperován již dvoustý nemocný s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí.

Tento komplikovaný a unikátní chirurgický výkon (endarterektomie plicnice-PEA) je jedinou kauzální terapeutickou možností chronické plicní hypertenze, která může vést k úplnému vyléčení pacienta.

Projekt PEA (plicní endarterektomie) vznikl v roce 2004 a je součástí komplexního multioborového mezinárodního vědeckého programu. Je rozvíjen v rámci Kardiocentra VFN na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Centru pro plicní hypertenzi II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN a prof. Eckharda Mayera z University Johana Guttenberga v Mainzu. V rámci tohoto programu bylo odoperováno již 200 nemocných s výsledkem srovnatelným s nejlepšími světovými centry.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. lékařské fakulty UK
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Program

MUDr. Pavel Jansa,Ph.D., II. interní klinika 1. LF UK a VFN – diagnostika tromboembolické plicní hypertenze

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., II.chirurgická klinika 1.LF UK a VFN – chirurgická léčba tromboembolické plicní hypertenze

MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN – pooperační péče po endarterektomii plicnice


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky