Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky

Otevřeno nové vaskulární transplantační centrum

Na základě rozhodnutí MZ ČR bylo na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK v Praze zřízeno Vaskulární transplantační centrum. Program bude sloužit nemocným, kteří jsou indikováni k implantaci tepenného nebo žilního allotransplantátu. Tento typ operace je vhodný např. u nemocných s aterosklerozou končetinových tepen, kteří nemají vlastní vhodný štěp a choroba postoupila do stadia vzniku končetinových defektů. Implantace alogenního bypassu tuto situaci řeší a zabrání amputaci končetiny. Další, pro nás nejvýznamnější skupinou nemocných, jsou ti, kteří trpí tzv. infekcí implantované umělé cévní náhrady . V takové situaci je nejčastěji jedinou možností infikovanou náhradu vyoperovat a zajistit prokrvení končetin nebo břišních orgánu infekcí odolnou cévou, kterou představuje právě vhodný transplantát. Další indikační skupinou je část nemocných v programu hemodialýzy, kteří mají již nedostatek jiných vstupů – pro ty představuje implantace arteriovenózního zkratu pomocí allograftu výkon zvyšující kvalitu života a možnost pokračování léčby pomocí umělé ledviny.
První výkon tohoto typu – femoro-popliteální distální bypass čerstvým tepenným allograftem jako alternativa vysoké amputace končetiny, byl na našem pracovišti proveden 20.9.2010 u 82 letého muže s ischemickými defekty končetiny a klidovou bolestí končetiny.

MUDr. Miroslav Špaček, PhD.
koordinátor transplantačního centra

doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta kliniky


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky