Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky

Našemu pracovišti byl udělen certifikát pro použití Tasonerminu pro izolovanou hypertermickou perfuzi končetin

Dne 30.9.2011 se na II.chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK v Praze uskutečnil workshop "Hypertermická izolovaná perfuze končetin s použitím Tumor Necrosis Faktoru alfa 1a ", za účastí prof. G.Taegera (Klinik für Unfallchirurgie, Leiter Muskuloskelettale Tumorchirurgie Universitätsklinikum Essen) a dalších odborníků, kteří se podílí na péči o nemocné, indikované k této operaci (program workshopu v příloze). Akce proběhla v souvislosti s uskutečněním první izolované hypertermické perfuze končetiny (ILP) s použitím TNF alfa 1a (Beromun) v ČR. Záštitu nad akcí převzal děkan 1.lékařské fakulty UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA , výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČSL JEP, České dermatovenerologické společnosti ČSL JEP a České onkologické společnosti ČSL JEP.
Operace byla součástí akreditačního procesu pro možnost užití TNF alfa 1a v rámci operačního postupu.

Akreditace pro použití léčebného přípravku byla následně našemu pracovišti udělena, a jsme tedy t.č. jediným centrem v ČR, které tuto péči nemocným poskytuje. Léčba nemocných, kteří jsou k ILP indikováni, probíhá na multidisciplinární bázi, za účasti dermatologů, onkologů, ortopedů, perfuzionistů a kardiovaskulárních chirurgů. Bezpečné provedení operace je možné díky spolupráci s lékaři a fyziky Ústavu nukleární medicíny (UNM) VFN a Oddělení radiační ochrany (ORO) VFN, kteří v průběhu výkonu monitorují možný únik použitých léčiv z izolovaného oběhu končetiny do těla pacienta.

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Přednosta II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky