Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky

Implantován první zevní aortální prstenec v ČR

Pacient s nedomykavou aortální chlopní nemusí být léčen pouze její náhradou. Existuje několik různých typů záchovných operací aortální chlopně, které umožňují ponechat pacientovy vlastní cípy aortální chlopně a zároveň opravit její nedomykavost. Výhodou pro pacienta je lepší kvalita života (např. odpadá užívání warfarinu). Záchovné operace zároveň umožňují dramaticky snížit výskyt s umělou chlopní spojených komplikací.

Jako první v ČR jsme použili techniku tzv. remodelace aortální kořene s opravou aortální chlopně za použití zevního podpůrného prstence Coroneo.

Touto technikou lze operovat všechny pacienty s výdutí kořene aorty, stejně tak jako pacienty s izolovanou nedomykavostí aortální chlopně.

Pokud Vás tento typ výkonu zajímá, obraťte se prosím na naší internetovou "Poradnu lékaře". Ozveme se obratem.


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky