Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Novinky

Hypertermická izolovaná perfuze končetin s použitím Tasonerminu (TNFalfa 1a)

Dovolujeme si Vás ve spolupráci se společností Boehringer Ingelheim pozvat na workshop při příležitosti první izolované hypertermické perfuze končetin za použití Tasonerminu v ČR, za účasti Univ. Prof. Dr. med. G. Tägera, Universitätsklinikum Essen, Germany, který se bude konat 30. 9. 2011 v 13:30 hod.,v posluchárně II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha, U nemocnice 2, Praha 2, 128 08.

Workshop se koná pod záštitou děkana 1.lékařské fakulty UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA a výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie.

Program:

Před začátkem celého workshopu bychom Vás rovněž rádi pozvali na malé občerstvení, jehož začátek je naplánován od 13.00 hod.

Zahájení, úvodní slovo:

prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA, děkan 1.LF UK
Mgr. D. Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN

1. Historie izolované perfuze končetin ve VFN - prof. MUDr. J. Lindner, CSc., II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha

2. Nádory a cytokiny - prof. MUDr. K. Smetana, DrSc. j.r., Anatomický ústav 1.LF UK, Praha

3. Princip metody - MUDr. M. Špaček, Ph.D., II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha

4. Peroperační detekce úniku - bezpečnost pacientů - ing. J.Trnka, Ph.D., prim. MUDr. J. Kubinyi, Ph.D., Ústav nukleární medicíny VFN a 1.LF UK, Praha

5. Indikace k ILP u nemocných s nádory měkkých tkání končetin - prof. MUDr. L.Petruželka, CSc., Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

6. Indikace k ILP u nemocných maligním melanomem - prim.MUDr. I. Krajsová, MBA, MUDr. L. Lacina, Ph.D., Dermato-venerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

7. Místo ILP v léčbě ortopedických pacientů  - MUDr. Z. Matějovský, CSc. Ortopedická klinika 1.LF UK a FNB, Praha

8. Naše dosavadní zkušenosti s ILP - MUDr. P. Mitáš, MUDr. L. Lacina,Ph.D. II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha, Dermato-venerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

9. TNF-alpha based Isolated Limb Perfusion in advanced limb sarcoma: Mechanism, technical insight and outcome, Prof. Dr.med. G. Täger, Komm. Direktor, Klinik für Unfallchirurgie, Leiter Muskuloskelettale Tumorchirurgie, Universitätsklinikum Essen, Germany

10. Diskuze


prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky